Ofiara na parafię

Cmentarz Parafii MB Częstochowskiej w Katowicach

Wyszukaj grób

Dziś nie przypada żadna rocznica śmierci