Ofiara na parafię
Transmisja

 

 

Franciszkański  Zakon  Świeckich

 

Nasze pozdrowienie: POKÓJ I DOBRO - ZAWSZE I WSZĘDZIE

W pierwszą niedzielę miesiąca uczesniczymy we mszy św. o 7.00 w naszej intencji.

 

Przy stole spotykamy się natomiast w poniedziałek po pierwszej niedzieli miesiąca o 16.00 w salce.

Jesteśmy w posiadaniu relikwii Św. Franciszka z Asyżu i bł. Anieli Salawy patronki FZŚ w Polsce.

 

więcej na stronie:    http://fzskatowicepodlesie.pl/fzs/

 


ŚWIĘTY FRANCISZKU
- módl się za nami

 

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca
i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję 
i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie,
abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.

 


BŁ. ANIELO SALAWO
- módl się za nami

 

Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną błogosławionej Anieli Salawy

 

Boże w Trójcy Jedyny, chwalę Cię, wysławiam i uwielbiam za wszystkie łaski, których raczyłeś udzielić błogosławionej Anieli i błagam Cię, jeżeli to jest zgodne z najświętszą Wolą Twoją, racz okazać przez nią potęgę Twej miłości, udzielając mi łaski .........., o którą gorąco proszę. Wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia dla bliźnich Twej wiernej służebnicy błogosławionej Anieli i nagródź jej cnotę, aby się stała moją orędowniczką przed tronem Twoim w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

3 Zdrowaś Maryjo, 3 Chwała Ojcu

 Kapituła 02.05.2016

 

Przełożona - Otylia Roj
Z-ca przeł. - Maria Pilorz
Sekretarz - Krystyna Chęcińska 
Skarbnik - Elżbieta Strzempa
Formacja - Leokadia Puto
D.s. młodzieży - Leokadia Puto
D.s. gospodarczych. - Helena Poznańska

 

strona:
1
2
 > 
>>
menu