Ofiara na parafię
Transmisja

 

Działalność Grupy Nocnej Adoracji w naszej parafii jest oparta na założeniach modlitewnego dzieła Adoracji Nocnej Najświętszego Serca Jezusa w Rodzinie, założonego w1927 r. przez o. Mateo Crawley-Boewey’a (1875-1960) ze Zgromadzenia Ojców Najświętszych Serc. Główną intencją tego dzieła jest wynagradzanie za grzechy swoje i innych poprzez adorację Jezusa Eucharystycznego, rozważając szczególnie Jego mękę w Getsemani.

 
Członkowie Grupy Nocnej Adoracji Najświętszego Serca Jezusa zobowiązują się do odprawiania w duchu wynagrodzenia, pokuty i miłości

  • raz w miesiącu
  • jednej godziny adoracji w nocy
  • w swoim mieszkaniu

 

 Noc adoracyjna obejmuje godziny od 21.00 do 6.00. Godzinę i dzień miesiąca każdy wybiera dobrowolnie.

 


Nie ma sztywno ustalonych rozważań czy modlitw w godzinie adoracji; można tę godzinę wypełnić zaproponowanymi przez o. Mateo rozważaniami, można odmówić Litanię do Serca Pana Jezusa, pomedytować nad fragmentem Pisma Świętego, trwać z własnymi przemyśleniami przy konającym Jezusie – ważne, by intencją tej adoracji było wynagrodzenie za grzechy swoje i innych, trwając modlitewnie przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie.

 
Msza św. w intencji żywych i zmarłych członków Grupy Nocnej Adoracji w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 7.00.
 
Kontakt z osobą odpowiedzialną za Grupę w naszej parafii: 660-335-953

 

 


Z historii Nocnej Adoracji

Potrzeba wynagradzania
Niezwykle istotnym elementem kultu Serca Bożego jest wynagrodzenie. Pan Jezus „do końca nas umiłował”, a Jego miłość często nie jest odwzajemniana. Każdy grzech to odrzucenie i wzgardzenie tą miłością. Papież Leon XIII w akcie poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Jezusa napisał: „Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Pobudzeni skargą Pana Jezusa skierowaną do św. Małgorzaty Marii Alacoque: Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, (...) a w zamian od większości odbieram niewdzięczność wyrażającą się w nieuszanowaniu, świętokradztwach, oziębłości i wzgardzie, powinniśmy pragnąć i starać się wynagradzać za odrzucenie miłości i dobroci Boga spowodowane grzechami naszymi i naszych bliźnich”.
O obowiązku i potrzebie wynagradzania uczył również papież Pius XI: „Jest rzeczą oczywistą, że w wypadkach zaniedbania albo obrazy Miłości niestworzonej należy się jej zadośćuczynienie, nazywane powszechnie obowiązkiem wynagrodzenia. Jedną ze wspaniałomyślnych odpowiedzi na ten obowiązek jest Adoracja Nocna Najświętszego Serca Jezusa w Rodzinie”. Papież Pius XI na prywatnej audiencji powiedział do o. Mateo: „Potrzeba pokuty jest bardzo wielka i nagląca; świat staje się pogański (...). Błogosławię całym sercem adorujących i apostołów”.


Założyciel
Twórca Adoracji Nocnej NSJ w Rodzinie o. Mateo Crawley-Boewey (1875-1960) ze Zgromadzenia Ojców Najświętszych Serc, propagator Intronizacji, czyli poświęcenia się rodzin Najświętszemu Sercu Jezusa, dynamiczną działalność rozpoczął po pielgrzymce do Paray-le-Monial, miejsca objawień Najświętszego Serca Jezusa św. s. Małgorzacie Marii Alacoque, gdzie otrzymał łaskę uzdrowienia i natchnienie do rozwijania kultu Serca Bożego. Modlitewne dzieło Adoracji Nocnej NSJ w Rodzinie jest stałą praktyką modlitewną rozwijającą kult Serca Jezusowego, której główną intencją jest wynagradzanie za grzechy swoje i innych.
 
Polska
W naszym kraju już w 1928 r., czyli tylko rok po powstaniu Dzieła, zaczęły propagować Adorację Nocną Siostry Wizytki z Krakowa zachęcone listem i dołączoną do niego odezwą Założyciela. W Polsce Dzieło to zostało pozytywnie przyjęte i zaczęło się szybko rozszerzać. W ciągu tylko 5 lat zapisało się 16 645 wiernych. W 1933 r. przeniesiono Sekretariat Adoracji Nocnej NSJ w Rodzinie do klasztoru Sióstr Wizytek w Jaśle. Do końca 2006 r. zapisanych było w Księgach Adoracji 28 480 osób. W latach 1965-1986, ze względu na sytuację polityczną w kraju, nie był prowadzony rejestr członków.
 
Nasza parafia
Nie znamy dokładnej daty powstania Grupy Nocnej Adoracji w naszej parafii. Czy istniała już przed II wojną światową, nie wiadomo. Z jedynego zeszytu, jaki pozostał w Grupie, najwięcej członków było w latach 90. Obecnie (rok 2015) liczy 33 członków. Zamysłem Założyciela było podjęcie adoracji przez członków rodziny, by z godziny na godzinę przekazywać modlitewne czuwanie w danej rodzinie. Obecnie jest to bardzo rzadka praktyka.
Może chcesz dołączyć i spędzić 1 godzinę w miesiącu z Jezusem? Tylko On i Ty?

 

menu