Ofiara na parafię
Transmisja

Statystyka

 Rok 2007
/stan na dzień
13 stycznia/

Rok 2008
/stan na dzień
18 stycznia/

Rok 2009
/stan na dzień
18 stycznia/

Rok 2010
/stan na dzień
17 stycznia/

Rok 2011
/stan na dzień
22 stycznia/

Parafia liczy: 

5 059

5 174

5 368

5 089

5 143

Rodzin
/w tym także osoby samotne:

1 863

1 686

1 757

1 852

1 877

Małżeństw niesakramentalnych:

76

64

66

66

64

Par konkubinackich:

26

31

32

37

35

Rodzin niepełnych:

44

48

48

71

61

Wdów:

304

289

294

278

286

Wdowców:

61

63

65

60

63

Życie sakramentalne:

 

 

 

 

 

1. Sakrament Chrztu św.:

44

44

50

54

51

   chłopców:

20

20

25

30

24

   dziewcząt:

24

24

25

24

27

2. Pierwsza Komunia św.:

56 44

58

53

49

   chłopców:

29

 

 

 

 

   dziewcząt:

27

 

 

 

 

3. Wczesna Komunia św.:

7

10

12

12

10

   chłopców:

- 

 

 

 

   dziewcząt:

7 

 

 

 

4. Sakrament bierzmowania:

126

-

98

-

98

   chłopców:

56-

 

-

 

   dziewcząt:

70-

 

-

 

5. Sakrament Chorych:

164

112

109

112

103

   Odwiedziny chorych:

670

548

459

410

412

6. Sakrament małżeństwa:

21

18

18

17

14

7. Przystąpiono do Komunii św.:

121.000 129.000

131.000

126.000

131.000

8. Zmarli:

38

66

38

58

46

   mężczyźni:

15 34

24

38

28

   kobiety:

23

32

24

20

18

Z wizytą duszpasterską przyjęło kapłanów:

94,3 % rodzin w parafii 95,8 % rodzin w parafii 96,3 % rodzin w parafii 94,7% rodzin w parafii 91,9 % rodzin w parafii
menu