Ofiara na parafię
Transmisja

 

 

Spotkania - I sobota miesiąca – po mszy św. porannej
/salka przy probostwie/

Msze Święte w intencji seniorów:
- 13 czerwca - Św. Antoniego
- 26 sierpnia - Odpust Parafialny MB.Częstochowskiej.

 

 

PARAFIALNY ZESPÓŁ CHARYTATYWNY w Katowicach-Podlesiu został założony w 1965 roku. Obszar działania Zespołu podzielony jest na 15 rejonów. Aktywnie działa w nim 15 członków. Podstawowym celem działania Zespołu jest odwiedzanie i udzielanie pomocy osobom samotnym i chorym. Na wyróżnienie zasługują uroczyste Msze Święte w intencji seniorów z okazji: Dnia chorych 13 czerwca - Św.Antoniego i Odpust Parafialnego 26 sierpnia MB.Częstochowskiej.

 

W każdą pierwszą sobotę miesiąca odbywają się spotkania w salce parafialnej w obecności pielęgniarki, która bada ciśnienie i udziela porad medycznych.

 

W okresie Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia sporządza się paczki świąteczne którymi obdarowane są: dzieci niepełnosprawne, seniorzy, osoby chore, rodziny wielodzietne i matki samotnie wychowujące dzieci.

 

Dla bezrobotnych i rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej przydzielona jest doraźna pomoc finansowa oraz artykuły żywnościowe. Dofinansowany jest dzieciom z rodzin wielodzietnych wyjazd na tz. "Zieloną Szkołę".

 

Nadto opłaca się obiady w świetlicy szkolnej dla dzieci potrzebujących.

 

Organizowano 1 dniowe wyjazdy seniorów do Domu Symeonówka. W okresie karnawałowym organizowane są zabawy dla dzieci połączone z konkursami.

 

Zachęcamy do włączenia się w pożyteczną działalność charytatywną osób z naszej Parafii.

 

Pamiętajmy o słowach Jezusa: 
"Cokolwiek uczyniliście jednemu z moich braci, mieście uczynili". 

 

menu