Ofiara na parafię
Transmisja

 

 

1. Ks. dr Jacek Plech (proboszcz) - przewodniczący PRD

2. Krystyna Siejna - wiceprzewodnicząca PRD

3. Małgorzata Januszek - sekretarz PRD

4. Ks. Artur Stefański (wikariusz)

5. Marek Jurowicz

6. Mirosława Berger

7.  Barbara Czech 

8. Magdalena Świerczek

9. Wojciech Nowak

10. Leokadia Puto

11. Anna Guzy

12. Anna Hubicka

13. Tomasz Borowczyk

14. Wróbel Małgorzata

15. Marcin Matuszyński

16. Barbara Lampart

 

 

menu