PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM ORAZ VII I VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII
:

1. Udział we Mszach św. Młodzieżowych - I piątek miesiąca, o godz. 19.00 (klasy III gimn., VIII i VII SP ) - OBOWIĄZKOWO !!!
2. Spotkanie formacyjne z Animatorem - raz w miesiącu (klasy VIII i III gimn.):
3. Udział w nabożeństwach różańcowych
4. Udział w Roratach
5. Udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów oraz Triduum Paschalnym
6. Udział w nabożeństwach majowych

 

 

Egzamin dopuszczający do bierzmowania - odbędzie się około 3 tygodnie przed bierzmowaniem, 

 

Spotkanie rodziców kandydatów - będzie miało miejsce około 2 tygodnie przed bierzmowaniem.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- akt chrztu (jeśli miał on miejsce poza Podlesiem)

   - zgoda z parafii zamieszkania

a także pozytywna opinia katechety oraz animatora grupy.

 

menu