Ofiara na parafię
Transmisja

 

 

Data powstania:  02.04.2006

 

Cel założenia:  wsparcie misjonarzy wywodzących się z Podlesia

 

Rodzaj wsparcia:  

Modlitwa w intencji misjonarzy i misji w świecie

  • indywidualna codzienna
  • zbiorowa (grupowa) różaniec w każdy pierwszy czwartek miesiąca

Msza św. w ustalonym terminie (pierwszy czwartek miesiąca)

Pomoc materialna (finansowa, rzeczowa) – w zależności od potrzeb i możliwości (składki, poszukiwanie sponsorów, ofiary parafian i inne)

 

Inne cele:

utrzymywanie stałego kontaktu z misjonarzami – korespondencja w różnej formie np. listy, internet, telefon itp.

prowadzenie kroniki, gromadzenie na bieżąco informacji o misjonarzach

przygotowanie i opracowanie materiałów informacyjnych do gazetki parafialnej

Papieskie Intencje Misyjne

poszerzanie wiedzy w zakresie Misji Kościoła

organizowanie spotkań z misjonarzami

 

 

Modlitwa za misjonarzy

 

Prosimy Cię, Panie, aby święciło się imię Twoje, by przyszło Twoje królowanie na całej ziemi. Z Twoim świętym słowem idą na krańce ziemi nasi bracia i siostry, misjonarze i misjonarki; idą zapalić światło Ewangelii wśród ludów, które Ciebie nie znają. Błagamy o pomoc dla nich, o niesłabnącą wiarę i niestrudzony zapał dla Twojej sprawy. Daj im, Panie, dużo radości wśród wszelkiego poświęcenia i trudności. Podtrzymuj ich słabnące ramiona przez zastępy modlących się pomocników, ludzi ofiarnych. Dokonaj, Panie, swojego dzieła, aby ludzie, którzy Ciebie nie znają, skłonili się ku światłu i przyjęli Dobrą Nowinę. Przyspiesz godzinę, o Panie, kiedy od wschodu słońca do zachodu wielkie będzie imię Twoje między narodami, aby ludzie, poznali Ciebie, ukochali Twoje prawo i doszli do wiecznego szczęścia. Amen.

 

 

menu