Ofiara na parafię
Transmisja

Liturgia


2022-01-20, Czwartek, Rok C, II, Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Fabiana, papieża i męczennika albo wspomnienie św. Sebastiana, męczennika
1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7
Ps 56 (55), 2-3. 9-10. 12-13 (R.: por. 5b)
Por. 2 Tm 1, 10b
Mk 3, 7-12
2022-01-21, Piątek, Rok C, II, Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
1 Sm 24, 3-21
Ps 57 (56), 2. 3-4. 6 i 11 (R.: por. 2a)
Por. 2 Kor 5, 19
Mk 3, 13-19
2022-01-22, Sobota, Rok C, II, Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę albo wspomnienie św. Wincentego, diakona i męczennika albo wspomnienie św. Wincentego Pallottiego, prezbitera
2 Sm 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27
Ps 80 (79), 2 i 3b. 5-7 (R.: por. 4)
Por. Dz 16, 14b
Mk 3, 20-21

Aktualności

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA W PODLESIU 2020 

Drodzy Rodzice dzieci mających przystąpić w roku bieżącym do Pierwszej Komunii Świętej!

 

Zgodnie z zarządzeniem ks. Arcybiskupa, ze względu na fakt, że dzieci po Wielkanocy nie wróciły do szkół,

w konsekwencji Pierwsza Komunia Śwwięta w parafii naszej, planowana na dzień 3 maja, nie może się odbyć!

 

W związku z tym, że nie wiemy dokładnie jak długo potrwa obecna sytuacja, mogę jedynie zaproponować rodzicom hipotetyczny termin…

Proponuję zatem (wstępnie i warunkowo) drugą połowę czerwca, czyli Niedzielę 21.06.20r. lub Niedzielę 28.06.20r. (do wyboru),

w czasie Mszy św. 'rodzinnej', o godz. 11.00.

 

Jeśli sytuacja zmusi nas do przesunięcia terminu Pierwszej Komunii Świętej, co jest bardzo prawdopodobne,

wtedy Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej będziemy zmuszeni przenieść na początek września... (Niedziela 13.09.20, godz. 11.00).

 

Przypominam, że pierwszym kryterium w doborze terminu jest bezpieczeństwo i dobro duchowe Dzieci.

Sprawy organizacyjne (lokal na przyjęcie etc.) mają znaczenie drugorzędne. Oznacza to, iż może się okazać, że uroczystość będzie musiała się odbyć w nieco ograniczonej formie (ograniczona ilość uczestników Liturgii, ilość zaproszonych gości etc.).

 

Pragnę na koniec nadmienić, bez cienia złośliwości, iz Rodzice zawsze mają prawo podjąć osobistą decyzję

o przeniesieniu I Komunii św. swego dziecka na rok przyszły lub do innej parafii.

 

Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę bezpiecznego czasu. Szczęść Boże!

 

Proboszcz z Podlesia - ks. Jacek Plech

 
Papieski tweet


Jesteś naszym 1969741 gościem