Ofiara na parafię
Transmisja

Liturgia


2024-07-18, Czwartek, Rok B, II, Dzień Powszedni albo wspomnienie Św. Szymona z Lipnicy, prezbitera
Iz 26, 7-9. 12. 16-19
Ps 102 (101), 13-14b. 15-16. 17-19. 20-21 (R.: por. 20b)
Mt 11, 28
Mt 11, 28-30
2024-07-19, Piątek, Rok B, II, XV Tydzień zwykły
Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8
Iz 38, 10. 11. 12abcd. 16 (R.: por. 17b)
J 10, 27
Mt 12, 1-8
2024-07-20, Sobota, Rok B, II, Wspomnienie Bł. Czesława, prezbitera
Mi 2, 1-5
Ps 10, 1-2. 3-4. 7-8. 14 (R.: por. 12b)
2 Kor 5, 19
Mt 12, 14-21

Aktualności

2024-05-18 - ARCYBISKUP ADRIAN ZAPRASZA NA PIELGRZYMKĘ DO PIEKAR ŚLĄSKICH

 

ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW
DO PIEKAR ŚLĄSKICH

 

Siostry i Bracia,

przed nami ostatnia niedziela maja, a to oznacza, że pora na tradycyjne spotkanie u Matki w Piekarach. Oczywiście, przede wszystkim jest to spotkanie mężczyzn,
ale zapraszam na nie wszystkich.

 

Ewangelista Łukasz mówi, że Maryja tuż po Zwiastowaniu poszła pospiesznie

do domu Elżbiety, by dzielić jej los, by z nią być, by ją wspierać, by razem uwielbiać Boga za Jego wielkie dzieła (por. Łk 1,39-56).

 

Dziś my pójdźmy do Niej, do Jej wspaniałego domu w Piekarach Śl., w którym jest z nami jako Matka miłości i sprawiedliwości społecznej.

 

Chcemy także, razem z Maryją, dziękować Panu Bogu za nasz wspólny Dom, którym jest Kościół. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: „Jestem w Kościele”. Będziemy więc przyglądać się naszej obecności w Kościele i pytać, co możemy zrobić, aby była
ona jeszcze intensywniejsza. Naszej pielgrzymce będzie przewodniczył Prymas Polski, abp Wojciech Polak z Gniezna.

 

Dodatkową okazją do spotkania w Piekarach jest fakt, że tego samego dnia po raz pierwszy będziemy obchodzić w Kościele Światowy Dzień Dzieci, ogłoszony przez papieża Franciszka. Będzie więc i Dzień Matki, bo to przecież 26 maja, i Dzień Dziecka.

 

Zapraszam was jak najserdeczniej. Przyjdźcie albo przyjedźcie z dziećmi
i wnukami. Bądźmy razem. Do zobaczenia w Piekarach.

 

Z modlitwą i błogosławieństwem,

Wasz biskup

Adrian J. Galbas SAC


2024-05-11 - EPISKOPAT W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA

 

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życiaDeklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

 

Podpisali Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 2 maja 2024

 

Za zgodność:

Bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski

 


2024-04-19 - OCHRONA DZIECI I MŁODZIEŻY W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

 

Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Archidiecezji Katowickiej

 

Ks. Łukasz Nocoń Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Archidiecezji Katowickiej

Adres miejsca pracy: Kuria Metropolitalna ul. Jordana 39; 40-043 Katowice.

(wejście od ul. Wita Stwosza 16, poziom -1)

 

Kontakt

Adres do korespondencji:

Skr. poczt. 206

40-950 Katowice

kom.: +48 519 318 959

e-mail: delegat.dm@archidiecezjakatowicka.pl

 

Pomoc

 

Katolicki Telefon Zaufania (Katowice) +48 32 253 05 00 (całodobowy)

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) 116 111 (od 12.00-2.00)

 

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla dzieci i młodzieży, zapewnia dzwoniącym możliwość dzielenia się troskami, rozmawiania o sprawach dla siebie ważnych oraz wsparcia w trudnych sytuacjach.  Formy pomocy: konsultacje telefoniczne i online, interwencje podejmowane w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, działania edukacyjne i informacyjne.

 

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) 800 100 100 

 

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych. 

 

Formy pomocy: konsultacje telefoniczne i online w sytuacjach związanych z problemami rodziców/opiekunów i nauczycieli z podejrzeniem lub stwierdzeniem doświadczania przez dzieci i młodzież agresji i przemocy w szkole, cyberprzemocy i zagrożeń związanych z nowymi technologiami, wykorzystywania seksualnego, kontaktu z substancjami psychoaktywnymi, uzależnień, depresji, myśli samobójczych lub zaburzeń odżywiania.

 


2024-03-17 - DROGA KRZYŻOWA ULICAMI PODLESIA

W piątek 22 marca wyruszy Droga Krzyżowa ulicami Podlesia: ul. Michałowskiego, Storcczyków, Malwy, Marzanny, Storczyków oraz ponownie Michałowskiego. Zachęcamy do udziału. Rozpoczynamy przed kościołem o godz. 19.00.


2024-03-09 - PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 

W dniach 9 – 13 marca 2024

Temat: „STWORZONY NA PODOBIEŃSTWO BOGA

Rekolekcjonista: o. Magnus KULA OFM

 

SOBOTA – 9 marca 2024

17.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi Św.

17.55 – Błogosławieństwo Sakramentalne

18:00 – Msza Święta z nauką ogólną

 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 10 marca 2024

7:00 – Msza Święta z nauką ogólną

9:00 – Msza Święta z nauką ogólną

11:00 – Msza Święta „rodzinna” z nauką ogólną

16:00 – Msza Święta z nauką ogólną

17.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi Św.

19.00 – Błogosławieństwo Sakramentalne

 

PONIEDZIAŁEK – 11 marca 2024

7:00 – Msza Święta z nauką ogólną

18:00 – Msza Święta z nauką ogólną

19:00 – Nauka dodatkowa dla wszystkich mężczyzn

19.45 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi Św.

20.30 – Błogosławieństwo Sakramentalne

 

WTOREK – 12 marca 2024

7.00 – Msza Święta z nauką ogólną
18.00 – Msza Święta z nauką ogólną
19.00 –
Nauka dodatkowa dla wszystkich kobiet

19.45 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi Św.

20.30 – Błogosławieństwo Sakramentalne

 

ŚRODA – 13 marca 2024

7.00 – Msza Święta z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji

9.00 – Msza Święta w intencji chorych z Sakramentem Chorych

10.00 – Wizyta z posługa sakramentalną u obłożnie chorych w domach

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi Św.

17.45 – Nowenna do Matki Bożej Nieostającej Pomocy

18:00 – Msza Święta z nauką ogólną – z udziałem młodzieży

19.00 – Spotkanie z kandydatami do bierzmowania


2024-02-10 - POWSTAJE W PARAFII CHÓR - SPOTKANIE WE WTOREK 20.02.24 - O 19.00

Planujemy w parafii powołać Chór. Dyrygentem chóru będzie nasza parafianka, Pani Monika Pinkawa-Gagoś. Spotkanie organizacyjne dla zainteresowanych i kochających śpiew, we wtorek 20 lutego o godz. 19.00, w salce.


2024-01-02 - PARAFIALNE KOLĘDOWANIE

W Uroczystość Objawienia Pańskiego, w sobotę 6 stycznia 2024, zapraszamy na wspólne kolędowanie, do naszego kościoła na godzinę 17.00. 


2023-11-25 - WIZYTA DUSZPASTERSKA W NOWYM ROKU 2024

 

W NOWYM ROKU PAŃSKIM 2024

 

02.01.24 (wtorek) – od godz. 16.00

1. OKRĄGLICA 4020

2. OKRĄGLICA 19 – 1

3. SOŁTYSIA 60 Z – 60 A & 58 O – 58 A

 

03.01.24 (środa) – od godz. 16.00

1. DĄBROWA 19 – 1

2. SASKA 22 – 1

3. SASKA 62 – 23

 

04.01.24 (czwartek) – od godz. 16.00

1. PODLEŚNA 15 & 68A18

2. PODLEŚNA 16 – 1

3. CHABROWA 21-1

 

05.01.24 (piątek) – od godz. 16.00

1. MLECZNA 39 – 21 + 14 – 2 + 11 – 1

2. CYNAMONOWA 23 – 1

3. MLECZNA 19 Z–19 + 17 K–17 + 15 G–15 + 13 M–13

 

07.01.24 (Niedziela) – od godz. 15.00

1. ZAOPUSTA 51 – 29

2. ZAOPUSTA 32 & 28 – 1

3. ZAOPUSTA 60 & 50Z – 50 + 48H– 48 + 46H– 46 + 44J– 44

 

08. 01.24 (poniedziałek) – od godz. 16.00

1. NIEZAPOMINAJEK 20 – 2

2. NIEZAPOMINAJEK 41 – 23

3. IMBIROWA + SARNIA + NIEZAPOMINAJEK (NEW)

 

09.01.24 (wtorek) – od godz. 16.00

1. ŚWIDRA 39 – 17

2. ŚWIDRA 16 – 2

3. ROLNICZA 17 D 17 A + 16 C – 1

 

10.01.24 (środa) – od godz. 16.00

1. KASKADY 160144 (parzyste) + KRYSZTAŁOWA 62–1

2. KASKADY 98 – 64 (parzyste)

3. ROLNICZA 135 + 7318

 

11.01.24 (czwartek) – od godz. 16.00

1. KASKADY 60 – 24 (parzyste)

2. KASKADY 49 – 23 (nieparzyste)

3. KASKADY 75 – 53 (nieparzyste)

 

12.01.24 (piątek) – od godz. 16.00

1. LAZARA 8 – 2 + KASKADY 22 – 8 (parzyste)

2. SUMÓW 27 – 2

3. RAKA 3 – 1 + POMORSKIEGO 26–2 + 21–3

 

13.01.24 (sobota) – od godz. 15.00

1. POMORSKIEGO 75 E35 Z + FORSYCJI 8 – 1  + WANILIOWA (NOWA)

2. HORTENSJI 26 – 3 + STORCZYKÓW 73 – 3

3. POMORSKIEGO 34 23 + 32 – 28

 

14.01.24 (Niedziela) – od godz. 15.00

1. PIWONII 40 – 36 A & 63 – 35

2. PIWONII 32 – 3

 

15.01.24 (poniedziałek) – od godz. 16.00

1. UNICZOWSKA 83 A – 51 (nieparzyste)

2. UNICZOWSKA 84 – 58 (parzyste)

 

16.01.24 (wtorek) – od godz. 16.00

1. UNICZOWSKA 49 – 1 (nieparzyste)

2. UNICZOWSKA 58 – 4 (parzyste)

 

17.01.24 (środa) – od godz. 16.00

1. NAGIETEK 42 & 41 – 23 (nieparz)

2. NAGIETEK 46–2 (parz) & 13–5 (nieparz)

 

18.01.24 (czwartek) – od godz. 16.00

1. CYKLAMENÓW 4–2 + BARWINKÓW 8–1 + TROJOKA 30–4

2. TULIPANÓW 25–2 + GERBERÓW 13–3

 

19.01.24 (piątek) – od godz. 16.00

1. GOŹDZIKÓW 2010

2. KOKOTA 20 – 2 & GOŹDZIKÓW 9 A – 1

 

20.01.24 (sobota) – od godz. 15.00

1. NORBLINA 89 – 33 (nieparzyste)

2. NORBLINA 86 – 62 (parzyste)

 

21.01.24 (Niedziela) – od godz. 15.00

1. NORBLINA 60 C6 (parzyste)

2. NORBLINA 31 – 1 (nieparzyste)

 

22.01.24 (poniedziałek) – od godz. 16.00

1. MALWY 71 – 30

2. MALWY 29 – 1

 

23. 01.24 (wtorek) – od godz. 16.00

1. MICHAŁOWSKIEGO 75 – 53 + 80 – 64

2. MICHAŁOWSKIEGO 58 – 22 (parzyste)

 

24.01.24 (środa) – od godz. 16.00

1. MICHAŁOWSKIEGO 47 – 13 (nieparzyste)

2. MICHAŁOWSKIEGO 18 – 2 (parzyste)

 

25.01.24 (czwartek) – od godz. 16.00

1. ŻURAWINOWA 141 + SASANEK 36 + ZACHODNIA 24 – 22

2. MIECZYKÓW 106 1

 

26.01.24 (piątek) – od godz. 16.00

1. KOLĘDA DODATKOWA

2. KOLĘDA DODATKOWA


2023-06-18 - NOWY METROPOLITA W PODLESIU

W czwartek 22 czerwca o godz. 19.15 ks. Arcybiskup Adrian Galbas, w kościele w Podlesiu odprawi Mszę św. w intencji kapłanów obchodzących 30 rocznicę święceń prezbiteratu z rocznika 1993, do którego należy nasz Proboszcz, ks. dr Jacek Plech. Zachęcamy do udziału w tej uroczystości.


2023-03-16 - REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

11 – 15 marca 2023

 

ISTNIEJE INNY ŚWIAT

Prowadzący: ks. dr Bartłomiej Kuźnik

 

SOBOTA – 11 marca 2023

 

18:00 – Msza Święta z nauką ogólną

19:00 – Spotkanie z młodzieżą studencką, pracującą i szkół ponadpodstawowych

19.45 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi Św.

20.30 – Błogosławieństwo Sakramentalne

 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 12 marca 2023

 

7:00 – Msza Święta z nauką ogólną

9:00 – Msza Święta z nauką ogólną

11:00 – Msza Święta „rodzinna” z nauką ogólną

16:00 – Msza Święta z nauką ogólną

17:00 – Popołudnie z książką. „Więzi krwiste” i „Wiklina”. Spotkanie autorskie.

 

 

PONIEDZIAŁEK – 13 marca 2023

 

7:00 – Msza św. z nauką ogólną

18:00 – Msza św. z nauką ogólną

19:00 – Nauka stanowa dla mężczyzn

20.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi Św.

20.30 – Błogosławieństwo Sakramentalne

 

WTOREK – 14 marca 2023

 

7:00 – Msza Święta z nauką ogólną
18:00 – Msza św. z nauką ogólną
19:00 – Nauka stanowa dla kobiet

20.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi Św.

20.30 – Błogosławieństwo Sakramentalne

 

ŚRODA – 15 marca 2023

 

7:00 – Msza Święta z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji

9.00 – Odwiedziny u obłożnie chorych w domach

17:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi Św.

18:00 – Msza św. z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji


Papieski tweet


Jesteś naszym 2684104 gościem